Ito na ang Huli

Ito na ang huli. Sa wakas pagkatapos ng napakaraming iyak…mga hikbing pigil na ayaw mang marinig ninuman. Mga patagong pagpatak ng luha…sa wakas ito na ang huli.

Pagkatapos ng lahat ng subok kung lumakad papalayo kahit bawat hakbang ay kasing bigat ng pusong hindi na siguro kayang buhatin pa ang sariling sakit. Pagkatapos ng pag-akyat panaog at aligagang pag-alis sa kung anong meron tayo. Ito na. Ito na ang huli. 

Alam mong hindi ako yung tipong basta-basta na lamang sumusuko. Na kapag nasaktan at nakaramdam ng konting kirot o hapdi ay bibigay lahat. Pinatunayan ko sayong hindi ako ganoon magmahal. Kaya intindihin mo kung gaano kasakit ang sakit na tumulak sa akin palayo at sabihin sa iyo, “Mahal, ito na ang huli.”

© Kizzel Mina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: