Sana sa dulo ng lahat ng ito’y tayo pa rin

Sana sa dulo ng lahat ng ito’y tayo pa rin

Hindi kagaya ng dulo ng bahagharing

Akala ko’y ginto ngunit ito lang pala’y hangin

O kaya dulo ng banging matarik at malalim

Akala ko’y pagtalon ay walang hangganan pero babagsak din

O kaya’y dulo ng mahabang riles ng tren

Akala ko’y di na titigil pero hihinto at hihinto pa rin

O kaya’y dulo ng mga darili kong nakakapit sa hangin

Akala ko’y may hahawak pero mag-isa sa dilim

O kaya’y dulo ng panulat ng bumubuhos na damdamin

Akala ko’y tuloy-tuloy pero papel ay di kayang punuin

Kaya sana sa dulo ng lahat ng ito’y tayo pa rin

Pag-ibig ay mananaig; yan ang patutunayan natin.

© Kizzel Mina

2 thoughts on “Sana sa dulo ng lahat ng ito’y tayo pa rin

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: