Kung Mahal Mo Ako

Kung mahal mo ako

Hindi mo ako paaasahin

Hindi mo ako sasaktan

Hindi pagsisinungalingan

Hindi paghihintayin

Hindi lolokohin

Hindi ipagpapalit

Hindi gagawing tanga


Kung mahal mo ako 

May oras ka para sa akin

May “ako” sa mga priorities mo

May parte ako sa buhay mo

Mayroong tayo


Yun ay kung mahal mo ako

Kaso hindi eh

Kahit sabihin mo pang oo

Ramdam ko, hindi.

Advertisements

2 thoughts on “Kung Mahal Mo Ako

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: